content-head

Disclaimer

Disclaimer voor www.cimca.nl
CIMCA (Kamer van Koophandel: 20084735) verleent u hierbij toegang tot www.cimca.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
CIMCA behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.cimca.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van CIMCA. 

Beperkte aansprakelijkheid
CIMCA spant zich in om de inhoud van www.cimca.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.cimca.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CIMCA.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.cimca.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op www.cimca.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan CIMCA nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij CIMCA.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CIMCA, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

Wat wil je nog kwijt?

sidebar-image

Deze sidebar biedt jou de mogelijkheid om wat extra informatie weer te geven. Je kunt hier bijvoorbeeld je USP’s kwijt, een speciale aanbieding promoten, aanvullende informatie over je bedrijf geven of je openingstijden tonen.
Vaak wordt gekozen voor een opsomming in de sidebar, want:

  • Een opsomming biedt overzicht;
  • Een opsomming ziet er mooi uit;
  • Een opsomming wordt sneller gelezen.
/