content-head

Disclaimer

Disclaimer voor www.zebraport.com
ZEBRAPORT B.V. (Kamer van Koophandel: 73417432) verleent u hierbij toegang tot www.zebraport.com en
publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
ZEBRAPORT behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te
verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.zebraport.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een
overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig
aangeduide offerte van ZEBRAPORT B.V..

Beperkte aansprakelijkheid
ZEBRAPORT spant zich in om de inhoud van www.zebraport.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.zebraport.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ZEBRAPORT.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.zebraport.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.
Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op www.zebraport.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ZEBRAPORT nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ZEBRAPORT B.V..
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van ZEBRAPORT, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend
recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wat wil je nog kwijt?

sidebar-image

Deze sidebar biedt jou de mogelijkheid om wat extra informatie weer te geven. Je kunt hier bijvoorbeeld je USP’s kwijt, een speciale aanbieding promoten, aanvullende informatie over je bedrijf geven of je openingstijden tonen.
Vaak wordt gekozen voor een opsomming in de sidebar, want:

  • Een opsomming biedt overzicht;
  • Een opsomming ziet er mooi uit;
  • Een opsomming wordt sneller gelezen.
/